Banner Imuabanbds
 • D-ONE SÀI GÒNGiá bán dự kiến: Shophouse có giá từ 4 tỷ  & Căn hộ studio có giá từ 1.3 tỷ. Liên hệ: 0909 47 12 39
 • MEGACITY KONTUMMở bán vào tháng 07/2019. LH: 0901.303.202
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Căn hộ Bình An Tower Bình Dương - Chủ đầu tư Bình An Land
Dự án căn hộ Bình An Tower: Chủ đầu tư Bình An Land, Vị trí 446 Ql1k Dĩ An,...
Tiềm năng của dự án Astral City Thuận An
Thị trường căn hộ chung cư Bình Dương đang nóng hơn bao giờ hết bởi sự xuất...
Bất động sản cao cấp Bình Dương thu hút nhà đầu tư
Bình Dương vốn là thủ phủ của khu công nghiệp nhưng theo tìm hiểu của...
Vốn FDI đang chảy mạnh vào Bình Dương
Thị trường bất động sản tại Bình Dương đang được hưởng lợi rất nhiều khi mà...

𝑳𝑬𝑮𝒀 𝑪𝑬𝑵𝑻𝑹𝑨𝑳 - 𝑲𝑯𝑶̛̉𝑰 𝑵𝑮𝑼𝑶̂̀𝑵 𝑯𝑨̣𝑵𝑯 𝑷𝑯𝑼́𝑪

 • : 26-08-2021
 • : 900 triệu
 • : 28m
 • : Hải Lê
 • : 08999234450899xxxxxx🔍
 • : Bắc
 • : D16, Tx Thuận An, Bình Dương
 • : HĐ Mua Bán
: Bán căn hộ chung cư/ cao cấp D16, Tx Thuận An, Bình Dương
 • : 35m2
 • : 29
 • : 2021
 • : Có
 • : 1
 • : 1
 • : Bắc
𝑻𝒐̣𝒂 𝒍𝒂̣𝒄 𝒕𝒂̣𝒊 𝒗𝒖̀𝒏𝒈 đ𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒔𝒖̛̣ 𝒕𝒂̆𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒐̂́𝒄
𝑵𝒐̛𝒊 𝒌𝒉𝒂𝒐 𝒌𝒉𝒂́𝒕 𝒉𝒐𝒂̀𝒊 𝒃𝒂̃𝒐 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒓𝒆̉ 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒄𝒉𝒂́𝒚
𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒌𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒓𝒖́𝒄 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒎𝒚̃ đ𝒂𝒏𝒈 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉
𝑪𝒉𝒂̆́𝒑 𝒄𝒂́𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒎𝒐̛ 𝒄𝒉𝒊𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖̣𝒄
𝑴𝒐̛̉ đ𝒂̂̀𝒖 𝒄𝒉𝒐 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒗𝒖̛𝒐̛̣𝒕 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏
𝑳𝑬𝑮𝒀 𝑪𝑬𝑵𝑻𝑹𝑨𝑳 - 𝑲𝑯𝑶̛̉𝑰 𝑵𝑮𝑼𝑶̂̀𝑵 𝑯𝑨̣𝑵𝑯 𝑷𝑯𝑼́𝑪
______________________________________
🔥𝐶ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 225 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 đ𝑎̃ 𝑠𝑜̛̉ ℎ𝑢̛̃𝑢
🌹𝑁𝑔𝑎̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑣𝑎𝑦 75% 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 25 𝑛𝑎̆𝑚
𝑀𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑔𝑜́𝑝 đ𝑒̂́𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̀.
📌𝑉𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́: đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝐺𝑖𝑎𝑜 25. 𝑇𝑃 𝑇ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝐴𝑛.
* 𝑄𝑢𝑦 𝑚𝑜̂ 29 𝑡𝑎̂̀𝑛𝑔, 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑡𝑢̛̀ 30-60𝑚2
* 𝐿𝑜𝑎̣𝑖 ℎ𝑖̀𝑛ℎ : 1𝑃𝑁 , 2𝑃𝑁 𝑉𝐴̀ 𝑆𝑇𝑈𝐷𝐼𝑂
* 𝐺𝑖𝑎́ 𝑅𝐸̉ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 900𝑡𝑟/𝑐𝑎̆𝑛
* 𝑃ℎ𝑎́𝑝 𝑙𝑦́ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ, 𝑠𝑜̂̉ ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̉ ℎ𝑢̛̃𝑢 𝑙𝑎̂𝑢 𝑑𝑎̀𝑖
𝑋𝐴̂𝑌 𝐷𝑈̛̣𝑁𝐺 : 𝑇𝐴̣̂𝑃 Đ𝑂𝐴̀𝑁 𝐻𝑂𝐴̀ 𝐵𝐼̀𝑁𝐻
𝑇𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑖́𝑐ℎ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑘ℎ𝑢: ℎ𝑜̂̀ 𝑏𝑜̛𝑖 𝑡𝑟𝑎̀𝑛 𝑏𝑜̛̀, 2000𝑚2
+ 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̂𝑦 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚.
+ 𝐻𝑜̂̀ 𝑏𝑜̛𝑖 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑒𝑚.
+ 𝐾ℎ𝑢 𝑣𝑢𝑖 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑒𝑚.
+ 𝐾ℎ𝑢 𝑠ℎ𝑜𝑝ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒, 𝑠𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣𝑡 𝑐𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔, 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑔𝑦𝑚, 𝑠𝑝𝑎,..
+ 𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑏𝑎̉𝑜 𝑡𝑟𝑖̀, 𝑐𝑎̂́𝑝 đ𝑖𝑒̣̂𝑛.
+ 𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎́𝑦 𝑛𝑜̂̉.
+ 𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑣𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛ℎ - 𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒̉ 𝑡𝑢̛̀, 𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎.
☎️ 𝐿𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑛𝑔𝑎𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑠𝑜̛̉ ℎ𝑢̛̃𝑢 1 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 đ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 08999 234 45

Báo tin xấu:
CHUNG CƯ NAM ĐỊNH TOWER THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
- Diện tích: Liên hệ
- Hướng: Bắc
- Ngày: 19-09-2021
- Giá: 21 triệu/
- Khu vực: Nam Định
- Đường: 6m
Bán căn hộ cao cấp Nam Định Tower DT sử dụng: 64-72-77-80-117 m2 Vị trí đẹp nhất thành phố Nam Định: Mặt đường Trường Chinh và Điện Biên (bến xe ô tô cũ), gần Big C, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn, siêu thị micom,các sở ban ngành tỉnh Nam Định... Quá nhiều tiện ích xung...
Chung cư The Sang Residence dành ưu đãi lớn cho khách hàng mua căn hộ 2PN view biển
- Diện tích: Liên hệ
- Hướng: Bắc
- Ngày: 19-09-2021
- Giá: 4.199 tỷ/
- Khu vực: Đà Nẵng
- Đường: 21m
CÁCH NHANH NHẤT ĐỂ ĐẦU TƯ SINH LỜI NGAY TRONG MÙA DỊCH 🔜🔜 CHÍNH LÀ SỞ HỮU CĂN HỘ DỰ ÁN 🆃🅷🅴 🆂🅰🅽🅶 🆁🅴🆂🅸🅳🅴🅽🅲🅴 ĐẸP NHẤT HIỆN NAY --------- 💎 𝗩𝗶̣ 𝘁𝗿𝗶́ : Nơi an cư lý tưởng nhất trong tương lai Vị trí đẹp nhất, tầm view hoàn hảo không giới hạn, luôn có giá trị cao...
Chỉ với 399tr sở hữu CharmDiamond - Vincom Dĩ An chuẩn cao cấp 5 sao
- Diện tích: Liên hệ
- Hướng: Bắc
- Ngày: 19-09-2021
- Giá: 34 triệu/
- Khu vực: Bình Dương
- Đường: 40m
💥💥SỞ HỮU CHARM DIAMOND - VINCOM PLAZA DĨ AN CHUẨN CAO CẤP 5 SAO CHỈ VỚI 399TR 💥💥 ✅ Nhận ngay gói quà tặng từ 400-800 triệu khi giao dịch thành công - Duy nhất trong đợt này . ✅ Tặng ngay 2 - 6 chỉ vàng khi Đăng ký thành công ⛳ Cơ hội được nhận thêm một căn hộ Miễn...
⚡ 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐂𝐀̂̀𝐍 3️⃣0️⃣0️⃣ 𝐓𝐑𝐈𝐄̣̂𝐔 SỞ HỮU CĂN HỘ SÁT VÁCH 𝐕𝐈𝐍𝐂𝐎M Tại 𝐁ình Dương
- Diện tích: Liên hệ
- Hướng: Bắc
- Ngày: 19-09-2021
- Giá: 34 triệu/
- Khu vực: Bình Dương
- Đường: 40m
⚡ 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐂𝐀̂̀𝐍 3️⃣0️⃣0️⃣ 𝐓𝐑𝐈𝐄̣̂𝐔 SỞ HỮU CĂN HỘ SÁT VÁCH 𝐕𝐈𝐍𝐂𝐎𝐌 𝐏𝐋𝐀𝐙𝐀 𝐃𝐔𝐘 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝐂𝐔̉𝐀 𝐁𝐈̀𝐍𝐇 𝐃𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 ⚡ ✔️ Chiết khấu lên đến 8% cho khách hàng ✔️ Thanh toán chỉ 1% mỗi tháng ✔️ Ngân hàng hỗ trợ lên đến 75% (0 trả gốc & 0 lãi đến khi nhận nhà) ✔️ Tặng ngay 4-6 chỉ vàng...
2 ngủ + 1 + 1wc chung cư hot nhất IMPERIA Smart City
- Diện tích: Liên hệ
- Hướng: Bắc
- Ngày: 19-09-2021
- Giá: 2 tỷ/
- Khu vực: Hà Nội
- Đường: 50m
Diện tích 55m2 Số phòng ngủ 02 Phòng vệ sinh 01 bàn giao gồm có Gương, chậu rửa, hệ thống tủ đồ , bồn cầu phân khu riêng biệt, hệ vách kính ngăn khu khô khu ướt. Không gian + 1 xinh đẹp được thiết kế để bàn làm việc, hoặc giường ngủ thông minh. Ban công phòng...
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 • Hotline : 0935 373 376
  SKYPE
 • Hotline : 0905 232 050
  SKYPE
TRA CỨU TUỔI XÂY NHÀ
Báo lỗi
Nhận thông báo lỗi
GỬI THÀNH CÔNG

Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi đến chúng tôi!

Mua bán nhà đất